26 mars Mini-mässa: Lokala mötesplatser Värmland

26 mars gästas vi av Lokala Mötesplatser Värmland – företags och föreningsutveckling – en minimässa som ska inspirera och bidra till fler och starkare företag och föreningar i Värmlands län! Mässan riktar sig till dig som funderar kring att starta eget företag eller förening, befintliga företag och föreningar som vill samverka, växa eller på annat vis utveckla sin verksamhet, och till företagare och anställda som är verksamma i företag som står inför generationsväxling.

Datum: 26 mars
Tid: 16.00-19.00
Plats: Torsby bibliotek

Utställare:

Coompanion Värmland – www.varmland.coop
Starta eget tillsammans – Coompanion Värmland är experter på tillsammansföretagande/kooperativt företagande.
Avgiftsfri rådgivning – Coompanion erbjuder avgiftsfri rådgivning för start av företag.
Fråga oss om – tillsammansföretagande, kooperation, socialt företagande, sociala innovationer, delningsekonomi, lokal utveckling och medarbetarövertagande/generationsskifte.

Hushållningssällskapet – www.hushallningssallskapet.se
Kunskap – Kunskap om företagsutveckling och om landsbygdens och jordens resurser förmedlar vi via individuell rådgivning, grupprådgivning och utbildning.
Utveckling och lönsamhet – Oberoende kunskap utvecklar verksamheten och ökar lönsamheten i hundratals lantbruks-, skogs-, livsmedels-, turism- och landsbygdsföretag.
Landsbygdens nytta – Vårt idémässiga uppdrag är att utveckla landsbygdens växtkraft, med kvalificerad kunskap som medel. Det har vi gjort sedan början av 1800-talet. C

Drivhuset – www.drivhuset.se/karlstad
Uppdrag – Att stötta studenter och entreprenörer med att starta och driva företag eller på annat sätt förverkliga sina idéer.
Unicitet – En av Drivhusets hörnstenar är att man aldrig bedömer studenters idéer utan stöttar individens eget entreprenörskap.
Erbjudande – Drivhuset erbjuder alla studenter möjligheten att stärka sina entreprenöriella förmågor genom att delta i vägledningsmöten, affärsutvecklingsmetodiken LOOPA, Starta Eget-inspiration och andra aktiviteter för att lägga grunden för ett hållbart företagande

Unionen Egenföretagare – www.unionen.se/medlemskapet/egenforetagare
Vi vill att det ska vara enklare och tryggare att driva eget. Om du är ensam kan tjänster som juridik och försäkringar bli dyrt, men tillsammans kan vi få ner kostnader och premier. Dessutom får du som medlem mycket på köpet, till exempel vår medlemslinje att ringa till samt bidrag till kompetensutveckling och många andra förmåner. Vi ger dig trygghet, affärsverktyg och förutsättningar för utveckling.

Alla medlemmar i Unionen Egenföretagare är automatiskt medlemmar i Unionen. Detta innebär att du också kan få hjälp som anställd. Arbetsrättslig rådgivning ges till dig i egenskap av anställd inom Unionens organisationsområde.

KKN – Kulturella och kreativa näringar

(Region Värmland, avd. Kulturutveckling)

KKN samordnar och utvecklar avdelningen för kulturutvecklings arbete med att främja och utveckla förutsättningar för professionellt företagande inom kultur och kreativa näringar genom bland annat rådgivning, kompetensutveckling samt nationella och internationella samarbeten. 

Vi utvecklar former och strategier för hur samverkan med de fria kulturskaparna kan stärkas.

Verksamt Värmland – verksamt.se
På verksamt.se/varmland hittar du som vill starta eller utveckla företag rätt hjälp. Hjälpen vi förmedlar är gratis. Här kan du söka efter rådgivare, du hittar en kalender med arrangemang och mötesplatser för företagare i Värmland och information om olika sätt att finansiera företaget.
Verksamt.se är en nationell satsning i samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Studiefrämjandet, Nordea samt Torsby Utveckling AB – TUAB, deltar också på mässan.