Företagsfrukost och enkätresultat

Välkommen till företagsfrukost i Tuabs nya lokaler i gamla Tingshuset, Järnvägsgatan 9 i Torsby.

Onsdag 26 juni kl 8.00 – 10.00.

Anna Hedberg och Urban Svanberg från Svenskt Näringsliv deltar och berättar om enkätresultaten för mätningen av lokalt företagsklimat i Torsby kommun samt övriga Värmland.

Anmäl dig till tuab@torsby.se senast 21 juni.