Hjälp med upphandlingsunderlag

Torsby kommun inbjuder till upphandling av snö- och halkbekämpning för vintersäsongen 2018-2019 och 2019-2020 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. Enligt upphandlingslagen (LOU) ska både annonsering och inlämnande av anbud ske elektroniskt.

Om du som företagare är intresserad att lämna anbud behöver du registrera dig hos e-avrop. Klicka på ”Hämta & bevaka denna upphandling” i menyn till vänster på deras webbplats för att skapa konto. Då kan du läsa dokumenten och lämna anbud.

Om du behöver hjälp – kontakta oss på Tuab! Vi hjälper dig att öppna konto på e-avrop, få förklaring till var och vilka uppgifter som krävs in för att anbudet ska vara komplett. Kontakta Ingela Bönström –  ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se, 076-801 61 75.

Här kan du läsa information från Torsby kommun: https://torsby.se/nyhetsarkiv/nyheter/upphandlingavsnoochhalkbekampning.5.14e6bd221659c5ebbe1f22cd.html
Här hittar du e-avrop: https://www.e-avrop.com/torsby/e-Upphandling/Default.aspx