Industrin i Torsby – en viktig kugge i samhällsutvecklingen

Industriföretagen i Torsby har växt både i omsättning och personal under de senaste åren. Det är lite tvärtemot andra industriföretag i många andra delar av Sverige.

Det visar bland annat en analys kallad Simpler¹, som är ett verktyg för att mäta och styra hur effektiv och ekonomiskt konkurrenskraftig en verksamhet är.

Hur kan det då vara så här? Det handlar självfallet om en rad olika saker så som en lång tradition av tillverkning och hög kompetens inom exempelvis elektronik, trä- och metallbearbetning som Torsby är vida känt för, men det handlar också väldigt mycket om det starka samarbetet mellan olika lokala företag.

Samverkan ger framgång

För att visa hur ett samarbete kan se ut tog vi kontakt med Voltair System AB² som producerar, säljer och installerar plats- och fabriksbyggda luftbehandlingsaggregat i olika storlekar till exempelvis ny- och ombyggnationer av flerfamiljshus, kontor, skolor, arenor, industrilokaler, sjukhus m.m.

– Vårt företag har haft som strategi att köpa in de komponenter vi behöver av andra lokala företag för att kunna producera våra aggregat, säger Johan Brekke, produktionschef på Voltair.

Tätt samarbete

– Det är svårt för ett företag som vårt att vara helt självförsörjande då de maskiner som behövs för att producera delarna är för kostsamma. Det är väl bättre att flera olika företag får leverera detaljerna till oss då de ju är proffs på sin del.

– Vi har mer och mer övergått från produktion till montage. Vi har några egna detaljer som vi fortfarande producerar själva men de är väldigt få till antalet.

Många av företagen samverkar tätt för att kunna vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Man hänvisar ofta till varandra och skulle inte kunna tacka ja till vissa order om de inte visste att övriga företag kunde leverera.

– Ett företag är inte starkare än sin svagaste länk och kan man fördela inköpen till olika företag så är det klart att man blir mindre sårbar, och samtidigt bidrar vi till den lokala utvecklingen i ett längre perspektiv. Vi vill alltid att de lokala företagen ska få chansen att bidra i den mån de kan säger Johan.

”Det är svårt för ett företag som vårt att vara helt självförsörjande då de maskiner som behövs för att producera delarna är för kostsamma. Det är väl bättre att flera olika företag får leverera detaljerna till oss då de ju är proffs på sin del.” Många av företagen samverkar tätt för att kunna vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Man hänvisar ofta till varandra och skulle inte kunna tacka ja till vissa order om de inte visste att övriga företag kunde leverera.

Tar hem jobb till Torsby

– Under senare tid har vi renodlat allt som hör till produktionen i Torsby. Tidigare var flera av de tjänsterna kopplade till vårt kontor i Stockholm. Vi har nyligen anställt flera nya personer så som teknik- och utvecklingschef och produktchef. Vi anser att de funktionerna gör bäst jobb på plats i Torsby i nära anknytning till produktionsprocessen.

– I Stockholm finns fortsatt vd, sälj och marknad kvar (totalt fem personer) då det är i det området som de flesta kunderna finns. Totalt arbetar 30 personer hos oss.

– Till ett färdigt system kan så många som sju lokala företag ha levererat delar så som plåtdetaljer, dörrar, styrsystem, ramverk och dekaler. Om man sedan lägger till trailertransporter, inköp av montage och transportbilar med mera så tillkommer minst fem lokala företag till som bidragit till att vi kunnat dubbla omsättningen senaste åren och leverera produkter för 74 miljoner kronor under 2016, avslutar Johan Brekke på Voltair.

Exempel på ett färdigmonterat luftbehandlingssystem där flera Torsbyföretag varit inblandade på olika sätt.


¹ Med Simpler är det enkelt att jämföra ett företags (eller en branschs) position jämfört med konkurrenter och att följa utvecklingen över tid. Man kan mäta effektiviteten i en hel region, bransch eller i ett företag. Det går att visa både historia, nuläge och framtid i samma logiska format. Simpler är mycket användbart vid analyser av näringsliv, branscher och för uppföljning, målformulering, strategiarbete, analyser av best practice med mera.

² VoltAir System AB är ett företag i Torsby som producerar luftbehandlingsaggregat i olika storlekar. I maj 2017 förvärvades företaget av Volution Group som är ett engelskt, börsnoterat företag ich VoltAir ska i och med detta fortsätta att växa tillsammans med Volution Group i Torsby.


Artikeln är tidigare publicerad i Torsby kommuns tidning TorsbyNU.

Åsa Gertling, näringslivsutvecklare
asa.gertling@torsby.se
076-801 61 75