Miljonregn över näringslivet i Torsby


Länsstyrelsen i Värmland har knappt 30 miljoner kronor att fördela i företagsstöd varje år. De senaste fyra åren har drygt 18 miljoner av dessa gått till företag i Torsby kommun.

Marko Lasic, handläggare av företagsstöd hos Länsstyrelsen konstaterar att 2016 varit ett bra är för de värmländska företagen.

– De dryga 30 miljoner kronor som Länsstyrelsen årligen har i sin utbetalningsbudget gick åt utan problem. Dessutom fanns flera ansökningar som motiverade statligt stöd utöver den del som Länsstyrelsen förfogar över vilket är bra då våra pengar då räcker till fler, säger Marko.

Beviljade ansökningar i Torsby
Från näringslivet i Torsby lämnades 14 ansökningar in under 2016. 8 av dem beviljades stöd från Länsstyrelsen eller Tillväxtverket vilket generade i sammanlagt 3,7 miljoner kronor. Stöden har gått till företag i olika branscher.

– Det är investeringar som har skapat fler arbetstillfällen, inte bara i det egna företaget utan ofta även hos underleverantörer. Framträdande branscher är verkstadsindustri och besöksnäring, säger Marko och tillägger:

– 2016 var det bästa året sedan 2007 och 2017 indikerar redan att det värmländska näringslivet fortsätter att investera för framtiden. Flera stora investeringar är på gång i flera delar av länet, däribland i Torsby kommun. Det är investeringar som kommer generara många nya jobb om de genomförs.

Mer än 18 miljoner till Torsby
En summering av Länsstyrelsens företagsstöd och Tillväxtverkets Regionala investeringsstöd visar att näringslivet i Torsby fått 18,3 miljoner kronor i stöd under de senaste fyra åren.

– En viktig sak att nämna när det gäller företagsstöd är att även om en ansökan får avslag hos Länsstyrelsen så innebär inte det att investeringen inte genomförs. I många fall är det så att företagen investerar helt eller delvis på egen hand eller med andra aktörers hjälp, t.ex. lokala banker och på så sätt ror investeringen i land men då kanske på lite längre sikt, säger Marko.

Nya ansökningar
Syftet med företagsstödet är expansion och utveckling. Det räcker då inte med en reinvestering utan det gäller att företaget som ansöker kan visa att investeringen kan leda till fler arbetstillfällen.

Marko tipsar om att företag som vill söka företagstöd ska kontakta de lokala näringslivs-kontoren för stöttning i ansökningsprocessen.

– En utvecklingsfas i ett företag kan ju vara förknippad med bygglov eller andra tillstånd och det är bra att ha koll på det innan t.ex. en ansökan om företagsstöd skickas in. Näringslivskontoren kan guida företagen rätt när det t. ex. gäller tillståndsdelen och de kan hjälpa till att lägga en plan för hur ansökan ska genomföras och ge en översiktlig bild av vad som krävs för att få den komplett. Många företag glömmer t. ex. att visa hur investeringen kan komma att påverka i flera led. Framgår det av din ansökan att den kan skapa jobb hos andra företag har du ett helt annat utgångsläge, avslutar Marko.

Är det så att du vill undersöka möjligheterna till företagsstöd för ditt företag, kontakta oss på Tuab för guidning.


Åsa Gertling, näringslivsutvecklare
asa.gertling@torsby.se
076-801 61 75


Artikeln är tidigare publicerad i Torsby kommuns tidning TorsbyNU.

Kommentera