Så många företag finns i Torsby kommun

Ofta när vi frågar utomstående hur många företag de tror att det finns i Torsby kommun brukar gissningen vara runt 500. Men faktum är att vi har långt många fler. Totalt finns 1752 registrerade företag i Torsby (april 2017). 1014 av dessa är enskild firma och 541 är privata aktiebolag. Enskilda firmor och privata aktiebolag utgör därmed 1555 företag, eller nära 90% av totalt antal företag i kommunen.Nystartade företag i Torsby kommun
98% av de nystartade företagen 2014-2016 är enskild firma eller aktiebolag. Av de totalt 252 företagen har 76 huvudnäring skogsförvaltning med 0 anställda. Samtliga är enskilda firmor. Om dessa räknas bort har sammanlagt 176 nya arbetsställen med ca 320 nya arbetstillfällen skapats i nya företag med 0-9 anställda under tre år.Lina Sundberg, VD
lina.sundberg@torsby.se
072-731 60 18

Kommentera