Småföretagen ryggraden i landsbygdens ekonomi

Landsbygdens företag vill växa. Det framgår av den landsbygdsrapport som organisationen Företagarna presenterar varje höst. Nivån är hög oavsett bransch och allt eftersom konjunkturläget förbättras är det fler och fler som ser positivt på möjligheterna att växa.

Oavsett regionala skillnader så är det de små och medelstora företagen som utgör ryggraden, tillväxten och stabiliteten i ekonomin på landsbygden. Företag med färre än 10 anställda står för den största sysselsättningen och under de senaste årtiondena har 80% av alla nya arbetstillfällen skapats i dessa företag. Även under krisen 2008-2009, var det de allra minsta företagen som fortsatte att skapa jobb, i motsats till de större företagen och offentlig sektor.

Ny teknik och friare marknader öppnar dessutom upp för nya tillväxtmönster där samverkan i nätverk blir allt viktigare för tillväxten och konkurrenskraften.
Långsiktig god trend
Den goda utvecklingen fortsätter och är en del av en långsiktig trend. Sju av tio ser goda möjligheter att expandera verksamheten. Inte alla vill eller kan växa sysselsättningsmässigt, men omkring hälften uppger att de vill öka antalet anställda.


Lina Sundberg, VD
lina.sundberg@torsby.se
072-731 60 18


Artikeln är tidigare publicerad i Torsby kommuns tidning TorsbyNU.

Kommentera