En hög investeringsvilja hos näringslivet skapar bra förutsättningar för lokalsamhällets fortsatta utveckling

  2017 var ett bra år för näringslivet generellt i Sverige och så även i Torsby kommun. Många branscher har nått rekordnivåer och även nya marknader. Sveriges företagare är duktiga entreprenörer som på många sätt konkurrerar väl med företag i andra länder. Det är också viktigt att nya företag startas. I Torsby kommun har det Läs mer om En hög investeringsvilja hos näringslivet skapar bra förutsättningar för lokalsamhällets fortsatta utveckling[…]

Industrin i Torsby – en viktig kugge i samhällsutvecklingen

Industriföretagen i Torsby har växt både i omsättning och personal under de senaste åren. Det är lite tvärtemot andra industriföretag i många andra delar av Sverige. Det visar bland annat en analys kallad Simpler¹, som är ett verktyg för att mäta och styra hur effektiv och ekonomiskt konkurrenskraftig en verksamhet är. Hur kan det då Läs mer om Industrin i Torsby – en viktig kugge i samhällsutvecklingen[…]

Så många företag finns i Torsby kommun

Ofta när vi frågar utomstående hur många företag de tror att det finns i Torsby kommun brukar gissningen vara runt 500. Men faktum är att vi har långt många fler. Totalt finns 1752 registrerade företag i Torsby (april 2017). 1014 av dessa är enskild firma och 541 är privata aktiebolag. Enskilda firmor och privata aktiebolag Läs mer om Så många företag finns i Torsby kommun[…]

Småföretagen ryggraden i landsbygdens ekonomi

Landsbygdens företag vill växa. Det framgår av den landsbygdsrapport som organisationen Företagarna presenterar varje höst. Nivån är hög oavsett bransch och allt eftersom konjunkturläget förbättras är det fler och fler som ser positivt på möjligheterna att växa. Oavsett regionala skillnader så är det de små och medelstora företagen som utgör ryggraden, tillväxten och stabiliteten i ekonomin Läs mer om Småföretagen ryggraden i landsbygdens ekonomi[…]

Miljonregn över näringslivet i Torsby

Länsstyrelsen i Värmland har knappt 30 miljoner kronor att fördela i företagsstöd varje år. De senaste fyra åren har drygt 18 miljoner av dessa gått till företag i Torsby kommun. Marko Lasic, handläggare av företagsstöd hos Länsstyrelsen konstaterar att 2016 varit ett bra är för de värmländska företagen. – De dryga 30 miljoner kronor som Läs mer om Miljonregn över näringslivet i Torsby[…]