8 november: Företagsfrukost på TWR

Projektet ”Nya friska tag – ger jobb i lag” bjuder in skogsentreprenörer och övriga intresserade till The Wood Region i Sysslebäck. Det 2-åriga projektet ”nya friska tag” ska vägleda och utbilda människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i syfte att de ska kunna erbjudas arbete, praktik eller uppmuntras att ansöka till utbildning inom de gröna Läs mer om 8 november: Företagsfrukost på TWR[…]

Småföretagen ryggraden i landsbygdens ekonomi

Landsbygdens företag vill växa. Det framgår av den landsbygdsrapport som organisationen Företagarna presenterar varje höst. Nivån är hög oavsett bransch och allt eftersom konjunkturläget förbättras är det fler och fler som ser positivt på möjligheterna att växa. Oavsett regionala skillnader så är det de små och medelstora företagen som utgör ryggraden, tillväxten och stabiliteten i ekonomin Läs mer om Småföretagen ryggraden i landsbygdens ekonomi[…]

Miljonregn över näringslivet i Torsby

Länsstyrelsen i Värmland har knappt 30 miljoner kronor att fördela i företagsstöd varje år. De senaste fyra åren har drygt 18 miljoner av dessa gått till företag i Torsby kommun. Marko Lasic, handläggare av företagsstöd hos Länsstyrelsen konstaterar att 2016 varit ett bra är för de värmländska företagen. – De dryga 30 miljoner kronor som Läs mer om Miljonregn över näringslivet i Torsby[…]